Kantoor / praktijk:
Relax-4U
Beukstraat 70
3812 MK Amersfoort
033 - 88 76 398

Veel gestelde vragen

Alle vragen en feiten over Corona (Covid-19) vind u op een aparte pagina.
Klik hier om op die pagina te komen.


Wat is het verschil tussen Groepshealing, Chakra healing en Aura healing?
Als je een klacht heb (o.a. ziek, allergië, pijn of aandoening) kunnen wij die klachten weg krijgen met een Groepshealing.

Maar de oorzaak van uw klacht geeft ook verstoringen in de Aura en Chakra's. Die verstoringen in de Aura of Chakra's kunnen er voor zorgen dat uw klacht steeds terug blijft komen. Daarom is het vaak aan te raden om bij de Groepshealing ook een Aura en/of Chakra healing te doen. De kans dat uw klacht dan terug komt, is dan veel kleiner.

 

Moet ik me aanmelden voor Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen die jullie in Soest verzorgen?
Voor een Groepshealing in Soest hoeft u zich niet aan te melden. Maar het is wel aan te raden om te voorkomen dat de zaal vol is en u niet kan deelenemen en dus voor niets naar Soest komt.

Normaal hebben wij groepen van 32 mensen. Bij grote aantallen aanmeldingen kunnen we uitbreiden tot maximaal 50 deelnemers per groep. Meer kunnen en willen wij niet in een groep hebben. Bij ons is het dan ook "VOL" is ook echt "VOL".

Voor een Chakra healing en Aura healing moet u zich wel altijd eerst per mail of telefonisch aanmelden.
U heeft namelijk bij de Chakra healingen en Aura healingen alleen toegang op vertoon van uw betaal- en reserveringsbevestiging.
KOM DUS NOOIT ZONDER AANMELDING NAAR SOEST VOOR DE CHAKRA HEALING EN AURA HEALING.

In Soest moet u wel een trap op van ongeveer 20 treden. Er is GEEN lift aanwezig. Als u geen trappen kunt lopen, adviseren wij u om naar een Paraview te komen waar wij staan.

Voor de Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen die wij op de Paraview verzorgen kunt u zich NIET aanmelden.

Wij organiseren de Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen op dit adres:
Relax-4u
Weteringpad 80
3762 ES Soest
DUS NIET IN DE PRAKTIJK IN AMERSFOORT.


- Wat is het verschil tussen:
   
-
Oosterse geneeskunde
   
-
Natuurgeneeskunde
   
-
Alternatieve geneeskunde
   
-
Paranormale geneeskunde

Eigenlijk is er geen verschil. Het zijn allemaal geneeskundige behandelingen die erop gericht zijn het lichaam zichzelf te laten herstellen en al meer dan 5000 jaar hun werking bewezen hebben.

- Oosterse geneeskunde wil alleen maar zeggen dat de behandeling zijn oorsprong heb in het oosten van de wereld. Bijvoorbeeld Reiki heeft zijn oorsprong in Japan en Acupunctuur heeft zijn oorsprong in China. Beide zijn dus Oosterse geneeskunde.

- Natuurgeneeskunde wil zeggen dat de behandeling gedaan wordt zonder reguliere medicatie.
Dat kan met onze handen zoals Reiki, Quantum Touch, Magnetiseren en massages of het werken met klankschalen. Maar ook het werken met kruiden, etherische druppels en oliën die alleen natuurlijke stoffen bevatten, vallen onder de Natuurgeneeskunde.

- Alternatieve geneeskunde wil in het westen zeggen, alle geneeskunde die niet door een BIG-geregistreerde reguliere arts uitgevoerd wordt.
Wat wij in de westerse wereld reguliere geneeskunde noemen, wordt in Azië en Afrika vaak Alternatieve geneeskunde genoemd.
En wat wij in de westerse wereld Alternatieve geneeskunde noemen, wordt in Azië en Afrika vaak reguliere geneeskunde genoemd. Sommige mensen in de westerse wereld noemen zelfs een Fysiotherapeut al Alternatieve geneeskunde.

- Paranormale geneeskunde wil alleen maar zeggen dat de behandeling door iemand gedaan wordt die ook helderziend en/of heldervoelend is.

Ter informatie; De reguliere zorg in de westerse wereld is ongeveer 450 jaar oud.

- Wat is spiritueel opereren?
Ik hoor regelmatig iets over spiritueel opereren en op uw site zie ik dat ook in het verhaal van de groepshealingen staan. Maar wat is spiritueel opereren?
Spiritueel opereren is een operatie (laten) uitvoeren door energie of spirits zonder dat er daadwerkelijk een snede in de huid wordt gemaakt. Uiteraard komt er bij spiritueel opereren niets uit het lichaam te voorschijn, ook geen bloed. De therapeut laat zijn energie door uw huid gaan en laat dan zijn energie dat doen wat normaal een chirurg zou doen. Het kan ook zijn dat de therapeut zo'n operatie door een spirit laat uitvoeren. Het doet geen pijn maar vaak voelt u wel dat er in uw lichaam "gewerkt" wordt. Als die handeling klaar is, kan de therapeut met zijn energie ook spiritueel hechten of dit door een spirit laten doen. Zonder dat er daadwerkelijk in uw huid gesneden is en er naald en draad gebruikt is, kan er dan toch een littekentje te voorschijn komen. Dit is overigens lang niet altijd het geval en zeker niet blijvend. Na enige tijd verdwijnt dat littekentje weer. Een therapeut met heel veel medische kennis en veel kennis van de anatomie van een lichaam kan zo'n spirituele operatie heel precies en gericht laten uitvoeren door zijn energie en eventuele spirits.

- Waarom vergoeden o.a. Anderzorg, IZA, IZZ en Azivo uw behandelingen niet?
Er zijn meerdere zorgverzekeraars die onze behandelingen niet vergoeden.
Vaak is de reden omdat zij een BIG-registratie eisen die wij niet hebben en niet willen omdat die ons in ons werk zou belemmeren.

Een BIG-registratie komt uit de reguliere zorg. Daarin staat beschreven welke handelingen die schade kunnen brengen aan een lichaam door de betreffende arts of verpleegkundige mag worden uitgevoerd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een inwendig darmonderzoek, intuberen, injecteren en in een lichaam snijden. Iemand die geen BIG-registratie heb mag geen handelingen uitvoeren die schade kunnen brengen aan een lichaam.

Aangezien er bijna geen artsen en verpleegkundigen met een BIG-registratie zijn die ook Alternatieve geneeskunde doen, hoeven deze zorgverzekeraars bijna niets te vergoeden of vaak helemaal niets. Dat is erg jammer omdat zij op deze manier mensen een mogelijkheid ontnemen om te herstellen.

- Wat is heldervoelendheid en helderziendheid?
De meeste van onze therapeuten kunnen met hun heldervoelende en helderziende gave de aanwezigheid van spirits zien, horen en voelen. Maar zij kunnen ook met die gaven zien en voelen wat u mankeert en/of dwars zit. Dat zijn dan voor u vaak zeer verhelderende gesprekken. Met deze heldervoelende en helderziende gave kunnen onze therapeuten u ook voorzien van antwoorden die u normaal nooit gekregen zou hebben.

- Kunt u de toekomst voorspellen?
Dat ligt eraan wat u wil weten. Sommige mensen zeggen de hele toekomst te kunnen voorspellen tot in detail. Daar zetten wij vraagtekens bij. Waarom heeft hij/zij dan niet altijd de Lotto-getallen goed?

In een leven staan de dingen in grote lijnen vast en een groot aantal details moet jezelf invullen.
Bijvoorbeeld, Iemand zei ooit tegen mij dat ik ook ooit op beurzen ging staan en dat ik dan naast haar zou komen te staan.
Dat kon zij weten omdat iets dergelijks vast ligt voor mij en zij bij mij de helende energie zag en voelde en dat ik interesse had in beurzen. Dat gegeven ligt dus vast in mijn toekomst. Dat ziet en voeld een helderziende en/of heldervoelende paragnost.
Wanneer ik op beurzen ging staan en wanneer ik naast haar zou zitten, kan zij dan niet weten en vertellen omdat dat een detail is dat erg variabel is en ikzelf beslist waar en wanneer ik op een beurs gaat staan.

Wij kunnen u dus niet vertellen WANNEER u in een eigen Ferrari zal rijden.
Wij kunnen u wel vertellen of u OOIT in een Ferrari zal rijden.

- Wat zijn Meridiaanbanen, Aura's en Chakra's?
Behalve spieren om kracht over te brengen, bloedvaten om bloed door ons lichaam te transporteren en zenuwen om signalen door ons lichaam te sturen, gaan wij er ook vanuit dat in ons lichaam banen zitten waar onze levensenergie (in het Chinees "Chi" en in het Japans "Ki") door heen stroomt. Die banen heten Meridiaanbanen.

Chakra's zijn een soort energiecentrales waar de levensenergie wordt opgewekt en door de Meridiaanbanen wordt gestuurd en naar de Aura banen wordt gevoert. Mens en dier hebben 13 Chakra's, 7 Aura banen en 14 Meridiaanbanen. Chakra's draaien normaal met de klok mee. Bij verstoringen en blokkades zijn Chakra's vervuild en kunnen zelfs tegen de klok indraaien. Aan de therapeut om een manier te vinden om de Chkra's te reinigen.

Deze Meridianen, Aura's en Chakra's zijn niet zichtbaar te maken op normale (digitale) foto's, echo's, Röntgen, MRI, CT-scan, enz. Dus gaat onze reguliere geneeskunde er van uit dat deze Meridiaanbanen, Aura's en Chakra's niet bestaan.

Meridianen zien wij als een beekje waarin water door heen stroomt van A naar B.
Maar als de doorstroom in het beekje geblokkeerd wordt, dan stroomt het water niet meer door en komt het water dus nooit aan op plaats B. Je kan je dus voorstellen dat als er in het lichaam in zo'n Meridiaanbaan, waar onze levensenergie door heen stroomt, ergens een blokkade zit er ook een gezondheidsprobleem ontstaat omdat de energie niet aankomt daar waar het moet aankomen in ons lichaam.

Aura banen lopen om ons lichaam heen en staan direct in verbinding met elkaar en met de Chakra's. Om ons lichaam lopen 7 banen. Het dichtste bij ons lichaam is de Aura-baan violet van kleur en staat in verbinding met de 7de (kruin) Chakra. Het verste van ons lichaam af staat de Aura-baan die rood is van kleur en direct in verbinding staat met de eerste (rode) Chakra. Ook deze Aura banen kunnen vervuilt zijn. Maar er kunnen oop verstoringen en blokkades zijn. Ook hier kan de therapeut de Aura banen reinigen.

Zitten er verstoringen, vervuiling en/of blokkades in de Aura banen, Chakra's en Meridianen, Kunt u ziek worden, een aandoening krijgen of andere klachten.
Met onze Chakra cleaning en Aura cleaning kunnen wij de Aura banen en Chakra's schoonmaken en met elkaar verbinden.

- Waarom zijn deze niet reguliere behandelingen een hele goede aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging?
De niet reguliere behandelingen zijn een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde omdat veel ziekten en fysieke problemen niet altijd met pillen of een operatie te genezen zijn.
Soms bereiken wij met niet reguliere behandelingen hetzelfde resultaat of zelfs een beter resultaat dan de pillen en operaties.

Maar sommige ziekten en fysieke problemen kunnen vaak niet alleen met Alternatieve geneeskunde opgelost worden.
Vandaar dat het soms voorkomt dat wij tegen u zeggen: "Op dit moment gaan wij u niet (verder) behandelen". U ontvangt dan van ons een verwijsbrief plus een advies naar welke (huis)arts en/of afdeling in een ziekenhuis waar wij u graag eerst willen hebben voordat wij u gaan behandelen.

Maar regelmatig krijgen wij van patiënten te horen: De arts zei: Leer maar met de pijn en/of beperking leven. Daar is niets meer aan te doen. Het is natuurlijk nooit een garantie. Maar al herhaaldelijk hebben wij meegemaakt dat er na één of twee consulten bij Relax-4u er wel verlichting was of zelfs genezing.

- Waarom kan mijn lichaam in de Natuurgeneeskunde wel herstellen en/of genezen en in de reguliere zorg niet?
Veel klachten ontstaan door blokkades in de Chakra's en/of Meridiaanbanen waardoor de levensenergie niet meer goed stroomt of soms stroomt de levensenergie helemaal niet meer.
Doordat de reguliere artsen die Meridiaanbanen en Chakra's niet kunnen zien, kunnen zij die dus ook niet vrij maken en de blokkades opheffen.
In de niet reguliere geneeskunde kunnen we die blokkades wel vinden en opruimen.

- U spreekt over 13 Chakra's. We hebben er toch maar 7?
De meeste mensen kennen inderdaad maar 7 Chakra's.
Dat komt omdat die 7 Chakra's vaste plaatsen hebben op ons lichaam. Je hoeft deze Chakra's dus niet te zien en/of te voelen. Je weet waar ze zitten.

Er zijn maar weinig mensen die weten dat we 13 Chakra's en Aura-banen hebben.
De Chakra's 8 tot en met 13 moet je zien en/of voelen om te weten dat ze er zijn en waar ze zijn. De plaatsen waar de Chakra's 8 tot en met 13 zitten verschilt per persoon en zelfs per situatie. Soms verschuiven de Chakra's 8 t/m 13 zelfs tijdens een behandeling.
Maar de Chakra's 8 t/m 13 zijn ook zeer belangrijk zoals onderstaande laat zien.

Hieronder waar de 13 Chakra's voor staan.
- Chakra 1 = Ge-aardheid en weerstand
- Chakra 2 = Creatief en sex
- Chakra 3 = Karakter
- Chakra 4 = Jezelf laten zien
- Chakra 5 = Uiten van Emoties
- Chakra 6 = Weten en spiritueel zien (derde oog)
- Chakra 7 = Spirituele groei en contact met de cosmos
- Chakra 8 = Basis en contact met het centrum van de Aarde
- Chakra 9 = Realiteit
- Chakra 10 = Hogere zelf en wensen
- Chakra 11 = Je ziel (geestelijke)
- Chakra 12 = Je oneindige energie
- Chakra 13 = Verschuiven van realiteit

- Kan ik bij Relax-4u in opleiding tot Natuurgeneeskundige therapeut?
De reden van deze vraag is vaak:
Als ik Gert van Beek / Relax-4u op beurzen en Pasar Malams aantreft, zie ik namelijk regelmatig mensen in de stand van Relax-4u rondlopen die, onder toeziend oog van Gert van Beek, elkaar behandelen. Sommige mensen zullen amper 14 of 15 jaar oud zijn. Maar op jullie site kan ik niets vinden over opleidingen. Ikzelf wil ook graag Natuurgeneeskunde leren.

Het antwoord is NEE. U kunt zich niet bij Relax-4u aanmelden voor een opleiding Natuurgeneeskunde.
Om met Relax-4u naar de beurzen te kunnen, dient u ten eerste al van nature (vanaf u geboorte) een bovengemiddelde sterke helende gave te hebben. Dus alleen bijvoorbeeld Reiki beheersen of iets dergelijks is niet voldoende.

Als ik iemand op een beurs, Pasar Malam of tijdens een behandeling in mijn praktijk ontmoet en ik ervaar dat hij/zij een uitzonderlijk sterke helende kracht bezit, nodig ikzelf hem/haar uit om mee te gaan naar beurzen om daar onder mijn begeleiding de krachten te versterken en te beheersen.
Ik biedt hem/haar dan alle mogelijkheden om een Natuurtherapeut te worden, een eigen praktijk te ontwikkelen en te informeren over de beroepsorganisatie BATC om behandelingen vergoed te krijgen van de zorgverzekeraars.

Als ik de helende kracht van iemand niet sterk genoeg vind, zal ik niet overgaan tot uitnodigen.

Als ik iemand ontmoet met een van nature bovengemiddelde sterke helende kracht, pas dan is het mogelijk dat ik hem/haar uitnodigt.

- Ik ben vaak ziek en vermoeid. De artsen kunnen niets vinden. Wat kan de oorzaak zijn?
Eigenlijk zijn er drie oorzaken die heel vaak voorkomen.
- veel te veel gevaccineerd
- veel te vaak en te snel paracetamol en/of pijnstillers slikken
- veel te vaak zetpillen gebruiken

In deze gevallen krijgt het lichaam niet de kans om zichzelf te herstellen en weerstand op te bouwen.

Slik niet gelijk Paracetamol, pijnstillers. En wees zuinig met zetpillen.
Heeft u een virus in uw lichaam, gaat uw temperatuur omhoog (koorts) om het virus te vernietigen. Slikt u gelijk Paracetamol, dan wordt de koorts overdrukt. U heeft dan geen koorts meer maar het virus blijft wel in uw lichaam zitten en actief. Plus dat uw weerstand verzwakt omdat uw lichaam niet hoef te strijden. Alsof een topsporter niet gaat trainen.
Kortom; U blijft veel langer hangerig, moe en lamlendig. Soms verdwijnen die klachten helemaal niet meer.
Een koorts tot 40 graden is ongevaarlijk. Zeker bij kinderen. Doe dan gewoon rustig aan en drink veel water. Bij koorts boven de 40 graden of bij twijfel gelijk een (huis)arts bellen.

Wees kieskeurig met vaccineren. Wat gevaarlijk is moet, zoals polio. Maar vaccineren tegen de mazelen omdat mogelijk 1 op de 100.000 patiënten een verhoogde kans heb op complicaties. Wij hebben daar grote twijfels over. Gert zit 36 jaar in de eerstehulpverleniging en heeft nog nooit iemand ontmoet met ernstige complicaties door mazelen. Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Maar de kans is zeer klein.

Bent u ziek en heeft u koorts tot 40 graden? Vervelend. Maar laat het uitrazen. Dan bouwt uw lichaam weerstand op en is de kans klein dat u vaak ziek wordt.
Heeft u koorts van 40 graden of hoger of bij twijfel? BEL UW (HUIS)ARTS.

En hierin schuilt het probleem. We willen kinderen en we willen van alles maar we willen nergens last van hebben en de kinderen mogen geen pijn meer hebben. Maar soms moet dat wel.

- Is vaccineren van kinderen bij wet verplicht?
NEE. Het vaccinatieprogramma zoals wij dat in Nederland kennen, is wettelijk NIET verplicht en is op vrijwillige basis. U kunt altijd één of meerdere vaccinaties weigeren.

Sommige artsen en verpleegkundigen doen vaak anders vermoeden.
Maar wettelijk ben u niets verplicht.

Wij staan niet negatief tegenover vaccinaties. Maar wel kritisch.
Sommige vaccinaties, zoals bijvoorbeeld polio, moet u niet over nadenken. Gelijk doen.

Maar sommige andere vaccinaties omdat mogelijk 1 op de 100.000 patiënten een verhoogde kans heb op complicaties? Daar zetten wij vraagtekens bij.
Een kind mag best eens ziek worden. En als het besmettelijk is dan? Zolang het onschuldig is zoals de mazelen, prima.
Elke dag sterven mensen door een verkeersongelukken maar we blijven het risico nemen om aan het verkeer deel te nemen. De kans op een dodelijk verkeersongeluk is vele malen groter dan de kans op complicaties bij onderstaande ziekten.

Door onschuldige kinderziekten te krijgen, bouwt een kind een grote weerstand op. Daar heeft hij/zij de rest van zijn leven plezier van.

En door een hoge weerstand is de kans een stuk kleiner dat hij/zij op latere leeftijd ernstige aandoeningen zal ontwikkelen zoals diabetes, kanker en andere aandoeningen.

Het is nog NIET wetenschappelijk bewezen. Maar het feit is wel dat (erfelijke) ziekten en aandoeningen een grote vlucht namen vanaf het moment dat het vaccinatieprogramma in werking trad. Maar ook de verbouwing en bereiding van ons voedsel en onze leefwijze zal zeker hieraan meewerken.

Welke vaccinaties zitten er op dit moment in het Nederlandse vaccinatieprogramma en waarom?
(Alle onderstaande informatie komt van de website van het RIVM)

Ziekte / aandoening?
Besmettelijk?
Welke complicaties?
Hoe groot is de kans dat een patiënt complicaties krijgt?
Difterie
Ja
Zweren op huid, zenuwen en luchtwegen. Kan dodelijk zijn
1 op de 100
Kinkhoest
Ja
Longontsteking
1 op de 20.000
Tetanus
Nee
Ademhalingsstoornissen en spierkramp
Alleen als men gewond raakt met straatvuil
Polio
Ja
Griepachtig tot (tijdelijke) verlammingen
1op de 100
Haemophilus Influenza type B
Ja
Ontstekingen keel, neus, oren of bijholten
minder dan 1 op de 100.000
Hepatitis B
Nee
Spier- en gewrichtspijn en moe
minder dan 1 op de 100.000
Pneumokokken
Ja
Griepverschijnselen
ongeveer 1 op de 20.000
Bof
Ja
Ontsteking wangspeekselklier
(volwassenen opgezwollen geslachtsdelen)
ongeveer 1 op de 1,5 miljoen
Mazelen
Ja
Tijdelijke vlekjes tot bronchitis
1 tot 5 op de 100.
Maar in 2016 waren er geen meldingen
Rode hond
Ja
Griepachtige verschijnselen
In 2016 waren er geen meldingen
Meningokokken C
Ja
Griepachtige verschijnselen, bloedvergiftiging en dodelijk
Minder dan 1 op de 100.000 krijgt bloedvergiftiging of erger
Humaan Pappilomavirus
(baarmoederhalskanker)
Ja
- Wordt doorgegeven door sexueel contact
- HPV kan niet worden behandeld
- Er is geen medicatie voor (Maar wel preventief vaccineren?)
- HPV kan cellen in de baarmoederhals veranderen
Minder dan 1 op de 100 ontwikkeld baarmoederhalskanker
Hielprik
---
Om diversen onduidelijke ziekten te ontdekken
Ongeveer 5 op de 100 van de baby's houdt blijvende schade over aan de prik.
Bijvoorbeeld levenslang onduidelijke vermoeidheid, zwak (auto)-immuunsysteem.

 

Staat uw vraag er niet bij?
Mail ons, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Mail uw vraag naar: info@relax-4u.nl

 
 

 

 

 
© 2012| @ BlackWebDesign